Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

1.1 ‘Klant’: degene die, door iets te kopen uit de webwinkel, een overeenkomst aangaat met Fenkel.

1.2: Met ‘Algemene Voorwaarden’ bedoelen we: alle artikelen bij elkaar, zoals die hieronder genoemd worden.

1.3: Met ‘Website’ bedoelen we de webwinkel op www.fenkel.com.

1.4: Fenkel: Fenkel, KVK nr: 59385359, BTW nr: NL202064724B01, gevestigd op Abel Tasmanstraat 42, 3531 GV te Utrecht.

Artikel 2.    Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alles wat met de Fenkel webshop te maken heeft.
2.2 Als een Klant in een transactie met de Fenkel webshop eigen voorwaarden bepaalt die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, hoeft Fenkel hier alleen rekening mee te houden als die door Fenkel schriftelijk zijn goedgekeurd.
2.3 Fenkel heeft het recht om een derde partij in te schakelen om haar afspraken met kopers en verkopers na te komen.

Artikel 3. Prijzen 
3.1 In de prijzen die op de Website staan, kunnen typefouten staan. In dat geval zijn we niet verplicht de producten voor de genoemde verkeerde prijs te leveren.
3.2 Naast de prijs die bij producten die in de webshop staan vermeld zijn geen verwerkings- of verzendkosten  gerekend. Deze kosten worden berekend tijdens de betaling en worden duidelijk vermeld in het betaaloverzicht.

Artikel 4.    Overeenkomst / Levertijd / Inloggen
4.1 Als een Klant via de Website een product heeft gekocht, bevestigt Fenkel meteen of de koop definitief is gesloten.
4.2 Zodra Fenkel het geld voor een aankoop heeft ontvangen, wordt deze verstuurd.
4.3.1  Als een Klant via de Website een product heeft gekocht, mag hij dit binnen 7 dagen na de levering terugdraaien. De Klant moet de aankoop dan terugsturen naar Fenkel. Wanneer Fenkel het door u teruggestuurde product in originele en goede staat heeft ontvangen, zal Fenkel binnen 2 weken na ontvangst het totale aankoopbedrag aan de klant terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de rekening van de klant.
4.3.2 Als een Klant via de Website een product heeft gekocht, en daarin iets naar eigen keuze heeft laten aanbrengen (Bijvoorbeeld eigen leer), heeft de Klant niet meer het recht om de aankoop terug te draaien omdat het product dan op maat wordt gemaakt.

4.4 Producten die worden teruggestuurd voor teruggave van het aankoopbedrag, moeten onbeschadigd zijn, in de originele en ongeopende verpakking.
4.5 Fenkel adviseert om producten die een Klant ontvangt direct te controleren of alles goed is. Als er iets niet klopt dan moet dit zo snel mogelijk aan Fenkel gemeld worden, via een brief of een e-mail.
4.6 Als een product of de verpakking ervan tijdens het terugsturen naar Fenkel beschadigd wordt, zoekt raakt of wordt gestolen, dan is Fenkel daar op geen enkele manier voor verantwoordelijk.
4.7 Als producten niet snel (binnen 14 dagen na betaling) geleverd kunnen worden wordt dit duidelijk op de website vermeldt of neemt Fenkel hierover contact op met de koper.
4.8 Producten uit de Webshop van Fenkel worden binnen 30 werkdagen geleverd. Als dit niet lukt, kan de Klant zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 30 werkdagen zijn geld terugvragen. Deze regeling geldt niet voor Klanten die de aankoop doen vanuit hun beroep of voor een bedrijf.
4.9 Als een Klant zich na de betaling van een product zich alsnog bedenkt en het product niet meer wil kopen, wordt het aankoopbedrag aan de Klant teruggestort.

4.10 Vanaf het moment dat een Klant een product van Fenkel heeft ontvangen op het afleveradres, is Fenkel op geen enkele manier meer verantwoordelijk voor het product.

4.11 Een klant mag door Fenkel gegeven gebruikersnamen en wachtwoorden niet doorgeven aan iemand anders. Als een gebruikersnaam en wachtwoord van een Klant door iemand anders misbruikt wordt, is Fenkel hier op geen enkele manier voor verantwoordelijk. Fenkel gaat ervan uit dat degene die inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord, ook de Klant is die daaraan gekoppeld is. Als een Klant vermoed dat zijn gebruikersnaam of wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, dan moet dat doorgegeven worden aan Fenkel. Fenkel mag in dat geval maatregelen nemen om misbruik te voorkomen.
4.12 In de levertijden die op de Website staan, kunnen fouten staan. In dat geval is Fenkel niet verplicht zich aan de op de site vermelde levertijd te houden.

Artikel 5.    Voorwaarde voor eigendom
5.1 Een Klant wordt pas eigenaar van een product als de volledige aankoopsom  is ontvangen door Fenkel. Tot die tijd blijft het product eigendom van Fenkel.

Artikel 6.    Betalingsvoorwaarden
6.1 Een Klant moet een product betalen op een van de manieren die tijdens de bestelling op de Website staan aangegeven.
6.2 Klanten moeten bij Fenkel besteld producten binnen 14 dagen na aflevering volledig betaald hebben.
6.3 Wordt er niet op tijd betaald, dan moet een Klant naast het aankoopbedrag ook eventuele rente betalen, en alle incassokosten zoals kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 7.    Wie is aansprakelijk, voor wat
7.1 Dit artikel geldt alleen voor Klanten of instanties die zaken doen met Fenkel vanuit hun beroep of namens een bedrijf.
7.2 Als Fenkel een Klant om terechte redenen een schadevergoeding moet betalen, dan is de hoogte van die vergoeding maximaal de afgesproken aankoopsom van het product waar het om gaat (exclusief BTW).
7.3 Fenkel is naar Klanten toe op geen enkele manier verantwoordelijk voor indirecte schade  zoals gevolgschade, gemiste winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door problemen in de bedrijfsvoering.
7.4 Op die gevallen na die in artikel 7.2 genoemd worden, heeft een Klant geen enkel recht op schadevergoeding door Fenkel, wat de oorzaak daarvan ook is. Het maximum aan schadevergoeding zoals die in artikel 7.2 genoemd worden gelden niet als blijkt dat de schade het gevolg is van opzet of grote schuld van Fenkel.
7.5 Als er sprake is van een schade waar Fenkel voor verantwoordelijk is, moet een Klant de fout van Fenkel zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 20 dagen) melden. Dat moet via een brief of e-mail met een zo compleet mogelijke en helder omschrijving van de fout en een redelijke en duidelijk aangegeven tijd die Fenkel krijgt om de fout nog te herstellen. Pas als Fenkel in die tijd de fout niet heeft hersteld, is Fenkel verplicht de schadevergoeding te betalen.
7.6 Als een Klant aan een derde partij producten levert die gedeeltelijk of helemaal bestaat uit iets dat Fenkel eerst aan deze Klant heeft geleverd, dan zal de Klant Fenkel op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor claims van de derde partij.

Artikel 8.    Overmacht
8.1 Als een Klant schade heeft door een situatie waar Fenkel niets aan kan doen of had kunnen voorkomen, dan hoeft Fenkel geen schadevergoeding te betalen.

Artikel 9.    Garantie
9.1 Een Klant heeft alle rechten zoals die zijn beschreven in Boek 7, titel 1 van het Burgelijk Wetboek.

Artikel 10.    Slotbepalingen
10.1 Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.
10.2 Alle meningsverschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van een transactie met Fenkel, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, behalve als de regels van dwingend recht iets anders bepalen.
10.3 Als een van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden juridisch ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. In dat geval zal dat artikel vervangen worden voor een rechtsgeldige versie, die de oorspronkelijke inhoud en bedoeling van het ongeldige artikel zoveel mogelijk benaderd.

Contactgegevens
Heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op, via e-mail: info@fenkel.com

Privacy

Fenkel gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw email adres en contactgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden van Fenkel en niet doorgespeeld aan derden. Op de site zijn geen cookies aanwezig.